Benefit Print | Novinky | Tisknout nestačí

Tisknout nestačí

Tisk a skládání výkresů - rychle a levně, planografie Brno

Tisk a skládání výkresů - rychle a levně, planografie Brno

Vytisknout několik kusů projektové dokumentace je snadné a lze je i snadno poskládat. Co když finalizujete velký projekt a je třeba vytisknout a doručit 10 paré, kde každé paré se skládá z desítek výkresů, zprávy a dalších dokumentů. V takovém případě tisk samotný trvá v řádu hodin až dnů a poskládat všechny paré, je úkol na celý den a někdy i pro více pracovníků. Tomu je u nás konec!

Tisk projektů a skládání

Benefit print se specializuje na tisk výkresové a projektové dokumentace vč. jejího správného seskládání do složek, jak vyžaduje zákazník. U nás však celý proces tisku je automatizovaný a výkresy se skládají na plně automatické skládačce. Dny tisku a poskládání velkých zakázek se zkracují na hodiny. To je obrovská časová, finanční úspora pro každého projektanta, architekta nebo stavební firmu.
K tomu všemu vytiskneme výkresy v barvě za cenu černobílého tisku. Nevěříte, vyzkoušejte si nás a zaregistrujte se.